: امروز : شنبه ، 11 تیر 1401 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٩

آبان
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti PR-3

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti PR-3

  

نام آزمایش: Anti PR-3
روش: CLIA
 محدوده مرجع: <20     Negative
20-25   Borderline
>=25   Positive
واحد: Au/ml   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط