: امروز : یکشنبه ، 06 آذر 1401 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٣

مرداد
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش SHBG

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٩

خرداد
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

جدیدترین هزینه آزمایش‌های خاص برای بیماری‌های ژنتیکی سال 1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٦

خرداد
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

اصلاحیه قیمت لام و بلوک پاتولوژی در سال 1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١١

خرداد
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

اصلاحیه هزینه آزمایش های خارج از تعرفه 1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٥

خرداد
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

قیمت لام و بلوک پاتولوژی در سال 1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٨

اردیبهشت
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

هزینه آزمایش‌های ژنتیک در سال 1401

 قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٠

اردیبهشت
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تعرفه تشخیص پزشکی 1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٠

اردیبهشت
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر تخفیف فنیل آلانین و تیروزین

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٠

اردیبهشت
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر تخفیف برخی آزمایش‌ها

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٦

اردیبهشت
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تخفیف آزمایش‌های DHT, IGF-1, PTH

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠١

اردیبهشت
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

هزینه آزمایش‌های خاص برای بیماری‌های ژنتیکی سال 1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٥

فروردین
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٩

آبان
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تخفیف آزمایش‌های سیتوژنتیک و کاریوتایپ

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢١

مهر
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر قیمت Covid-19 PCR و آزمایش‌های بررسی ایمنی واکسن کووید

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٩

مهر
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٦

تیر
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر قیمت S-100B , Alpha Fodrin (IgG,IgA), NGAL

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٥

خرداد
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

هزینه آزمایش های خارج از تعرفه 1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٥

خرداد
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

15 درصد تخفبف برای آزمایش‌های بررسی ایجاد ایمنی تزریق واکسن

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٧

اردیبهشت
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

هزینه جدید آزمایش‌های متابولیک در سال 1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٩

اسفند
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

حذف درصد تخفیف Adams 13 Activity, Adams 13 Ab