: امروز : دوشنبه ، 27 دی 1400 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٨

آذر
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

هزینه آزمایش های خارج از تعرفه 1400 (ویرایش آذر 1400)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٩

آبان
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تخفیف آزمایش‌های سیتوژنتیک و کاریوتایپ

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢١

مهر
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر قیمت Covid-19 PCR و آزمایش‌های بررسی ایمنی واکسن کووید

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٩

مهر
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٩

تیر
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

قیمت لام و بلوک پاتولوژی در سال 1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٦

تیر
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر قیمت S-100B , Alpha Fodrin (IgG,IgA), NGAL

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٥

خرداد
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

هزینه آزمایش های خارج از تعرفه 1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٥

خرداد
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

15 درصد تخفبف برای آزمایش‌های بررسی ایجاد ایمنی تزریق واکسن

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٩

اردیبهشت
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

هزینه آزمایش‌های ژنتیک در سال 1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٦

اردیبهشت
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تعرفه خدمات آزمایشگاه تشخیص پزشکی 1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٧

اردیبهشت
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

هزینه جدید آزمایش‌های متابولیک در سال 1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٩

اسفند
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

حذف درصد تخفیف Adams 13 Activity, Adams 13 Ab

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٠

بهمن
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٤

بهمن
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٤

دی
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٢

دی
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

اطلاعیه پذیرش و قیمت NGAL, Borde.P-G,A

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٧

دی
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغییر قیمت آزمایش‌های Anti Neuronal Ab(autoimmne encephalitis) و Ca(Ionized)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٤

آذر
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

حذف درصد تخفیف Ca(Ionized)

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٨

آبان
1399

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

حذف درصد تخفیف برخی آزمایش‌ها