: امروز : چهارشنبه ، 03 مرداد 1403 ساعت
Nobat
کشت

٠٢

مرداد
1403

کشت

کشت TB

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

٠٤

تیر
1403

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

دستورالعمل جداسازی پلاسما و ارسال آن برای آزمایش Cell Free DNA(NIPT) سال 1403

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

٣٠

خرداد
1403

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

٣٠

خرداد
1403

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

٢٣

خرداد
1403

دستورالعمل نمونه گیری

٢٣

خرداد
1403

دستورالعمل نمونه گیری

دستورالعمل نمونه گیری جهت جلوگیری از خطاهای جداسازی

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

٢٣

خرداد
1403

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

نمونه های مربوط به آزمایش های مولکولی

شرایط آزمایش Cell Free DNA

١٩

خرداد
1403

شرایط آزمایش Cell Free DNA

شرایط آزمایش Cell Free DNA

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

٠٨

خرداد
1403

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

٢٧

اردیبهشت
1403

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

٢٣

اردیبهشت
1403

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

آزمایش جدید Dermatilogy panel

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

٠٦

فروردین
1403

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

٢٧

اسفند
1402

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

عدم پذیرش آزمایش IGRA

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

٢٧

اسفند
1402

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

١٩

اسفند
1402

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

تاخیر در جوابدهی Adams Ab

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

١٧

اسفند
1402

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

برنامه پذیرش نمونه های آزمایشگاهی-ژنتیک پایان سال 1402 و ایام نوروز 1403

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٣

اسفند
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

مقادیر مرجع VZV-G  و   VZV - M

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠١

اسفند
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٥

بهمن
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

تغيير تاريخ انجام TNF-a

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٩

آذر
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

دسترسی سریعتر آزمایشگاه ها با بخش ارسالی