: امروز : چهارشنبه ، 12 بهمن 1401 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٩

بهمن
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

آزمایش های جدید Beta D glucan ,Myoglobin

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٣

دی
1401

آزمایش جدید

٠٣

دی
1401

آزمایش جدید

آزمایش‌ جدید Anti Schistosoma spp Ab,Anti Plasmodium spp Ab ,Anti Trypanosoma cruzi-IgG

اطلاعیه قابل توجه آزمایشگاه های شهر تهران

٠٢

مرداد
1401

اطلاعیه

٢٥

اردیبهشت
1401

اطلاعیه

آزمایش جدید Sperm Motility Index يا SMI

اطلاعیه

٠٨

اردیبهشت
1401

اطلاعیه

اطلاعیه آزمایش کاریوتایپ یا آزمایش‌های ژنتیکی قبل از تولد (PND)

اطلاعیه

٠٦

اردیبهشت
1401

اطلاعیه

اطلاعیه آزمایش‌های Translocation

آزمایش جدید

٠٢

بهمن
1400

آزمایش جدید

آزمایش‌ جدید 5FU

اطلاعیه

٠٢

بهمن
1400

اطلاعیه

اطلاعیه آزمایش Jak-2

تغییر روش

٠٢

بهمن
1400

تغییر روش

تغییر روش آزمایش‌های CALR , FLT3-ITD

اطلاعیه

٠٢

بهمن
1400

اطلاعیه

اطلاعیه آزمایش TPMT

آزمایش جدید

٠٦

آبان
1400

آزمایش جدید

آزمایش‌های جدید ژنتیک سرطانهای جامد

اطلاعیه

٠٦

مهر
1400

اطلاعیه

ضرورت اعلام حجم نمونه ادرار 24 ساعته

آزمایش جدید

٠١

مهر
1400

آزمایش جدید

آزمایش Bartonella-IgG/IgM

اطلاعیه

٢٠

شهریور
1400

اطلاعیه

اطلاعیه IGRA

اطلاعیه

٠٩

مرداد
1400

اطلاعیه

اطلاعیه نمونه‌های پاتولوژی

آزمایش جدید

٠٥

مرداد
1400

آزمایش جدید

بررسی ایمنی سلولی پس از تزریق واکسن کووید 19

آزمایش جدید

٢٥

خرداد
1400

آزمایش جدید

انجام آزمایش Vitamin B6

اطلاعیه

٠٥

اردیبهشت
1400

اطلاعیه

غربالگری ترایزومی

آزمایش جدید

٢٣

فروردین
1400

آزمایش جدید

آزمایش‌های بررسی ایجاد ایمنی تزریق واکسن