: امروز : دوشنبه ، 31 اردیبهشت 1403 ساعت
Nobat
UNCERTAINTY ESTIMATION

 

 

پدید آورندگان:


مرتضی ایزدیار: مدیر کنترل کیفیت شرکت پیشگامان سنجش ایساتیس

امید گرشاسب: شرکت پیوند طب و نرم‌افزار

وحید گودرزی: شرکت ایران سیستم نوین

کیوان مجیدی: سوپروایزر آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

 
 SignUp