: امروز : سه شنبه ، 04 اردیبهشت 1403 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٨

بهمن
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشMyoglobin

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Myoglobin 

  

نام آزمایش: Myoglobin 
روش: ECL
 محدوده مرجع: Men : 28-72
Women : 25-58
واحد: ng/ml   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط