: امروز : دوشنبه ، 31 اردیبهشت 1403 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاه های همکار

٠٣

اردیبهشت
1403

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Folic Acid

تغییرمقادیر طبیعی آزمایش Folic Acid

  

نام آزمایش: Folic Acid
روش: ECL
 محدوده مرجع: 3.1-20
واحد: ng/ml   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط