: امروز : چهارشنبه ، 06 مهر 1401 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٣

شهریور
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمايشگاه پاتوبيولوژي و ژنتيک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti DNA (ds)(IgG)

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti DNA (ds)(IgG)

  

نام آزمایش: Anti DNA (ds)(IgG)
روش: Elisa
 محدوده مرجع:

Negative : <100

Positive   : >=100

واحد: IU/ml

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط