: امروز : دوشنبه ، 15 خرداد 1402 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٩

بهمن
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمايشگاه پاتوبيولوژي و ژنتيک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HSV Ab 1+2 (IgM)

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HSV Ab 1+2 (IgM)

  

نام آزمایش: HSV Ab 1+2 (IgM)
روش: Elisa
 محدوده مرجع:

Negative : <0.8

Borderline >=0.8 to <1.1

Positive   : >=1.1

واحد: Ratio   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط