: امروز : سه شنبه ، 04 اردیبهشت 1403 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٣١

مرداد
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Cardiolipin Ab(IgG)

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Cardiolipin Ab(IgG)

  

نام آزمایش: Anti Cardiolipin Ab(IgG)
روش: Elisa
 محدوده مرجع: Negative   :  < 10 
Positive    :   >=10
واحد: U/mL

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط