: امروز : سه شنبه ، 16 خرداد 1402 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٤

اسفند
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمايشگاه پاتوبيولوژي و ژنتيک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti PR-3

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti PR-3

  

نام آزمایش: Anti PR-3
روش: ELISA
 محدوده مرجع:
Negative <20
Positive >=20
واحد: RU/mL   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط