: امروز : سه شنبه ، 16 خرداد 1402 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٠

بهمن
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBeAb

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBeAb

  

نام آزمایش: HBeAb 
روش: ELISA
 محدوده مرجع: Negative      <0.9
Equivocal     0.9 - 1.1
Positive        >1.1
واحد: Index

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط