: امروز : یکشنبه ، 09 مهر 1402 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٠

بهمن
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBs Ab

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBs Ab

  

نام آزمایش: HBs Ab 
روش: ELISA
 محدوده مرجع: <10      Negative
=10      Borderline
>10      Positive
واحد: mIU/ml

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط