: امروز : دوشنبه ، 31 اردیبهشت 1403 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاه های همکار

٢٦

اردیبهشت
1403

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free Testesterone

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free Testesterone

 

نام آزمایش:  Free Testesterone

روش:  ELISA

واحد:  ng/dl

 محدوده مرجع:  

آقایان

2.5 -20

بانوان

0.4 - 2
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط