: امروز : یکشنبه ، 09 مهر 1402 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٧

شهریور
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Sm Ab

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Sm Ab

  

نام آزمایش: Anti Sm Ab
روش: CLIA
 محدوده مرجع: < 10 : Negative
>=10 : Positive
واحد: Au/ml

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط