: امروز : سه شنبه ، 16 خرداد 1402 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٩

خرداد
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Cardiolipin Ab(IgG)

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Cardiolipin Ab(IgG)

  

نام آزمایش: Anti Cardiolipin Ab(IgG)
روش: CLIA
 محدوده مرجع: < 10      Negative
10-20     Borderline
> 20      Positive
واحد: U/mL

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط