: امروز : سه شنبه ، 04 اردیبهشت 1403 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١١

بهمن
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBsAg

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBs Ag

نام آزمایش:  HBsAg
روش: ECLIA
 محدوده مرجع: Negative      <0.9
Borderline    0.9 - 1.0  
Positive        >=1.0
واحد: Index   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط