: امروز : دوشنبه ، 15 خرداد 1402 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٤

اسفند
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Cortisol

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Cortisol

 

نام آزمایش: Cortisol
روش: CLIA
محدوده مرجع:

Cortisol:

6-10 AM : 4.17 - 16.36
2 - 6 PM : 2.6 - 13.36

Cortisol (8 AM):

6-10 AM : 4.17 - 16.36

Cortisol (4 PM):

2 - 6 PM : 2.6 - 13.36

 

واحد: micg/dL

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط