: امروز : سه شنبه ، 04 اردیبهشت 1403 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٤

بهمن
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HSV Ab 1+2 (IgM)

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HSV Ab 1+2 (IgM)

  

نام آزمایش: HSV Ab 1+2 (IgM)
روش: CLIA
 محدوده مرجع: <16.0      Negative
16-24      Borderline
>24         Positive
واحد: Au/ml   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط