: امروز : دوشنبه ، 27 دی 1400 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٠

دی
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمايشگاه پاتوبيولوژي و ژنتيک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Thyroglobulin

 

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Thyroglobulin 

  

نام آزمایش: Thyroglobulin 
روش: CLIA
 محدوده مرجع: 1.6-59.9
واحد: ng/ml   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط