: امروز : سه شنبه ، 31 فروردین 1400 ساعت
پاتولوژی و سیتولوژی

پاتولوژی و سیتولوژی

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

مسئول علمی  بخش:  
آقای دکتر علی زارع میرزایی

با همکاری  
آقایان: دکتر کاظمی‌نژاد، آقای امیر رضانیا و خانم منیژه فرهی ( سیتولوژیست )

مسئول پرسنلی بخش:   
خانم فاطمه اصقلانی

پرسنل بخش:
خانم‌ زهره نیکنامی و آقای محمود نعمتی


انجام تمامی سیتولوژی مایعات، PAP اسمیر،FNA ، پاتولوژی بافت و IHC


تجهیزات بخش :      

    Tissue processor shandon citadel1000
    Cyto Tek sakura
    E-prep processor
    Microtome knife sharpener Leitz  
    Microtome knife sharpener Sakura


 
   میانگین نظرات : 4 - 2 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط