: امروز : سه شنبه ، 31 فروردین 1400 ساعت
پذیرش و جوابدهی سرپایی

پذیرش و جوابدهی سرپایی

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

مسئول علمی بخش:
خانم فریده خسروی

سوپروایزر:
آقای کیوان مجیدی

کمک سوپروایزر:
آقای مصطفی بهنام

مسئول پرسنلی بخش:
خانم سعیده آقامحمد

پرسنل پذیرش:   
خانم‌ها: نداخانلو، فریده پورمحسن، نازنین لوائی، سمانه عاشورنژاد، محدثه رامشینی، محبوبه خالقی، هانیه جعفری‌ یگانه و آقای: حمید پورحضرت

پرسنل جوابدهی:
خانم‌ها: معصومه نظری، نسرین مهاجر، سوسن مجاوررضایی، نسرین داداشی، مونا نازی، نیلوفر کریمی، مریم فرهمند، رقیه ونایی، خاطره جورابلو، الناز ملکی، زهرا میرزانژاد، بهاره حهانسوز و آقای علیرضا علوی

پرسنل صندوق:
خانم‌ها: الهه کاظمی و مرضیه دخیلی


 پذیرش وجوابدهی آزمایشگاه نور درفضای صدمترمربع وبیست نفرپرسنل باسابقه ومجرب در دو شیفت کاری (6:30 الی 20 ) در پنج سایت پذیرش و دو سایت جوابدهی پاسخگوی مراجعین و بیماران می‌باشد.

   میانگین نظرات : 3 - 5 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط