: امروز : دوشنبه ، 27 دی 1400 ساعت
 قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٩

آذر
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Rubella Ab (IgG)

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Rubella Ab (IgG) 

  

نام آزمایش: Rubella Ab (IgG)
روش: CLIA
 محدوده مرجع:

0.0 - 4.9 : Negative
5.0 - 9.9 : Borderline
=>10 : Positive

واحد: IU/ml   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط