: امروز : دوشنبه ، 27 دی 1400 ساعت
بیوشیمی بالینی

مسئول علمی بخش :
خانم دکتر مریم جلالی (بیوشیمیست)

مسئول پرسنلی بخش:
آقای شکرالله اردوبادی

پرسنل بخش:
خانم ها: طوبی تاجدینی، مریم قاسمی، ساناز نگهبان، راحله عبدیل زاده
آقای : بهرنگ سعادتی


 این بخش با فعالیت در دو شیفت کاری، آزمایش‌های روتین و تخصصی بیوشیمی را بطور روزانه انجام می‌دهد.


تجهیزات بخش :

    اتوآنالیزر
    الکترولیت آنالیزور Medica (ISE)
    دستگاه بیلی روبین متر      
    آنالیز دستی   Clima
    Hitachi 717                               
    Hitachi 912              
    Hitachi 917          
    Cobas integra 400
    Cobas mira’s

   میانگین نظرات : 2 - 2 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط