: امروز : دوشنبه ، 27 دی 1400 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢١

دی
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمايشگاه پاتوبيولوژي و ژنتيک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش FSH

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش FSH

  

نام آزمایش: FSH
روش: ELISA
 محدوده مرجع:

 

Males: 2-10

 

Females

Follicular phase : 1.5 - 9.7
Mid-cycle peak : 8 - 20
Luteal phase : 1.1 - 7.2
Post menopausal : 30 - 110

 

واحد: IU/L   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط