: امروز : چهارشنبه ، 12 بهمن 1401 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٥

آذر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمايشگاه پاتوبيولوژي و ژنتيک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBe Ag

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBe Ag

 

  

نام آزمایش: HBe Ag
روش: CLIA
 محدوده مرجع: Negative         :  <0.09
Indeterminate :  0.09 - 0.11
Positive          :   >0.11
واحد: PEIU/ml   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط