: امروز : شنبه ، 11 تیر 1401 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٥

آبان
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمايشگاه پاتوبيولوژي و ژنتيک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Triiodothyronine (T3)

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Triiodothyronine (T3)

 

نام آزمایش:  Triiodothyronine (T3)

روش: ECLIA

واحد: ng/dl

محدوده مرجع:

0-6 day : 73-288
>6-<3 m : 80-275
>3m-<12m : 86-265
>1y-<=6y: 92-248
>6y-<11y : 93-231
>11y-<20 y : 91-218
Male 20-39 Y : 85-149
Male >40 Y : 76-158
Female 20-39 Y : 87-189
Female >40 Y : 76-176
50 - 90 Y : 40 - 181
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط