: امروز : چهارشنبه ، 12 بهمن 1401 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٥

آذر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمايشگاه پاتوبيولوژي و ژنتيک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBs Ab

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBs Ab

  

نام آزمایش: HBs Ab
روش: CLIA
 محدوده مرجع: < 9.0 : Negative
9-11 : Borderline
>= 11 : Positive
واحد: mIu/ml

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط