: امروز : دوشنبه ، 15 خرداد 1402 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١١

خرداد
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Vitamin D ( 25 OH )

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Vitamin D ( 25 OH )

  

نام آزمایش: Vitamin D ( 25 OH )
روش: CLIA
 محدوده مرجع: Deficient     :   < 10
Insufficient  :   10 - 29
Sufficient    :   30 - 100
Potential Intoxication  :  > 100
واحد: ng/ml

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط