: امروز : سه شنبه ، 16 خرداد 1402 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٨

بهمن
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free T3

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Free T3

 

نام آزمایش:  Free T3

روش:  CLIA

واحد: pg/mL

 محدوده مرجع: 

بازه سنی : از 1 روز تا 6 روز

1.7 - 6.5

بازه سنی : از 7 روز تا 3 ماه

1.9 - 6.1

بازه سنی : از 4 ماه تا 12 ماه

2.1 - 5.9

بازه سنی : از 13 ماه تا 6 سال

2.4 - 5.5

بازه سنی : از 7 سال تا 11 سال

2.5 - 5.2

بازه سنی : از 12 سال تا 20 سال

2 - 4.9

بازه سنی : از 21 سال تا 150 سال

1.58- 3.91
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط