: امروز : سه شنبه ، 16 خرداد 1402 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٥

بهمن
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمايشگاه پاتوبيولوژي و ژنتيک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Thyroid Microsomal Ab

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Thyroid Microsomal Ab

  

نام آزمایش: Thyroid Microsomal Ab
روش: CLIA
 محدوده مرجع:

 

Negative      <15
Borderline   15-25
Positive        >25

  
واحد: IU/ml   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط