: امروز : دوشنبه ، 15 خرداد 1402 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٣

بهمن
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBeAb

 

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش HBeAb

  

نام آزمایش: HBeAb 
روش: CLIA
 محدوده مرجع: Negative          :  >=1.1
Indeterminate  :  0.9 - 1.1  
Positive           :  <0.9
واحد: Index

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط