: امروز : شنبه ، 11 تیر 1401 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٩

آبان
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Troponin T

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Troponin T

 

نام آزمایش: Troponin T
روش: ECLIA
محدوده مرجع: Men : Up to 16.8
Women : Up to 9.0
واحد: pg/mL

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط