: امروز : دوشنبه ، 15 خرداد 1402 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٥

بهمن
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک نور

تغییر قیمت و تخفیف آزمایش HLA

همکارگرامی به آگاهی می رساند،

از تاریخ 1401.12.01قیمت و تخفیف آزمایش های HLA به شرح زیر محاسبه خواهدشد:


تخفیف HLA ABDR-PCR  : 50%

تخفیف HLA ABC-PCR : 50% 

ریال HLA DR-PCR : 13.000.000 

ریال 13.000.000 : HLA DQ-PCR

ریال HLA-C PCR : 13.000.000
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط