: امروز : دوشنبه ، 15 خرداد 1402 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٩

خرداد
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Measles Ab (IgM)

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشMeasles Ab (IgM)

  

نام آزمایش: Measles Ab (IgM)
روش: CLIA
 محدوده مرجع: <8       Negative
8-10   Borderline
>10      Positive
واحد: Au/ml

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط