: امروز : یکشنبه ، 06 آذر 1401 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٦

مهر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشAnti GAD 65(IgG)

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشAnti GAD 65(IgG)

نام آزمایش: Anti GAD 65(IgG)
روش: Elisa
 محدوده مرجع:  Negative    :     < 5
 Positive      :    > = 5
واحد: IU/ml

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط