: امروز : دوشنبه ، 15 خرداد 1402 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٦

بهمن
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایشUrine Micro Albumin 24 hrs

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Urine Micro Albumin 24 hrs

  

نام آزمایش: Urine Micro Albumin 24 hrs
روش: Imm.Turb
 محدوده مرجع:

Normal    :  < 30

واحد: mg/24h   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط