: امروز : چهارشنبه ، 03 مرداد 1403 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١١

خرداد
1402

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Roma index

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Roma index

  

نام آزمایش: Roma index
روش: Calculation
 محدوده مرجع: Premenopausal women:
=>7.4%  High risk of finding epithelial ovarian cancer
<  7.4%  Low risk  of finding epithelial ovarian cancer                    
Postmenopausal women:
=> 25.3%  High risk of finding epithelial ovarian cancer .
<   25.3%  Low risk  of finding epithelial ovarian cancer
واحد: %   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط