: امروز : سه شنبه ، 16 خرداد 1402 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٤

اسفند
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Aldosterone upright,supine

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Aldosterone

 

نام آزمایش: Aldosterone
روش: Elisa
 محدوده مرجع:

Aldosterone (upright)

At birth : 300 - 1900
1 m to 2 y : 20 - 1100
3 y to 16 y : 10 - 340
Adults : Up to 175

Aldosterone (supine)

At birth : 300 - 1900 
1 m to 2 y : 20 - 1100
3 y to 16 y : 10 - 340
Adults : 20 - 180

واحد: pg/mL   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط