: امروز : شنبه ، 11 تیر 1401 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٦

آبان
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمايشگاه پاتوبيولوژي و ژنتيک نور

مقادیر طبیعی آزمایش Anti Phospholipase A2 receptor

مقادیر طبیعی آزمایش Anti Phospholipase A2 receptor

  

نام آزمایش: Anti PL A2 R
روش: IFA
 محدوده مرجع: <1/10
واحد: titer

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط