: امروز : دوشنبه ، 27 دی 1400 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢١

دی
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمايشگاه پاتوبيولوژي و ژنتيک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TTG (IgA)

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TTG (IgA) 

  

نام آزمایش: Anti TTG (IgA)
روش: Elisa
 محدوده مرجع:

<20 Negative
>=20 Positive

واحد: RU/mL

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط