: امروز : دوشنبه ، 27 دی 1400 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٠٩

آذر
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TTG (IgG)

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TTG (IgG) 

  

نام آزمایش:   Anti TTG (IgG)
روش: ECLIA
 محدوده مرجع: <10 Negative
>=10 Positive
واحد: Au/ml

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط