: امروز : چهارشنبه ، 03 مرداد 1403 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاه های همکار

٢٠

تیر
1403

قابل توجه آزمایشگاه های همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CA 15-3

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش CA 15-3

  

نام آزمایش: CA 15-3
روش: ECL
 محدوده مرجع: Up to 37
واحد: U/mL   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط