: امروز : سه شنبه ، 31 فروردین 1400 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٨

فروردین
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Gliadin Ab(IgG)

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti Gliadin Ab(IgG)  

  

نام آزمایش: Anti Gliadin Ab(IgG)
روش: Elisa
 محدوده مرجع:

Negative : <12

Borderline : 12-18

Positive   : >18

واحد: U/mL

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط