: امروز : یکشنبه ، 06 فروردین 1402 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٩

آذر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک نور

تخفیف آزمایش های Leptospira IgG/IgM, Serotonin, Inhibin B, Androstandiol Lactoferrin(stool),Glucuronide(3 alpha diol)

همکارگرامی به آگاهی می رساند،درصد تخفیف تست های زیربه شرح زیر می باشد:
Leptospira IgG/IgM:
تخفیف 10% و جوابدهی 8 روزه و قیمت 1549200
Inhibin B:
تخفیف 0% و جوابدهی 8 روزه و قیمت 5500000
Serotonin:
تخفیف10% و جوابدهی دوهفته یک بار و قیمت 6666500
Androstandiol Glucuronide(3 alpha diol):
تخفیف10% و جوابدهی 8 روزه و قیمت 2782023
Lactoferrin(stool):
تخفیف10% و جوابدهی 7 روزه و قیمت 3411000

دریافت فایل
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط