: امروز : سه شنبه ، 31 فروردین 1400 ساعت
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

١٧

فروردین
1400

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی نور

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TTG (IgG)

تغییر مقادیر طبیعی آزمایش Anti TTG (IgG) 

  

نام آزمایش: Anti TTG (IgG)
روش: Elisa
 محدوده مرجع:

Negative : < 12

12-18  : Borderline

Positive   : >18

واحد: U/mL

 
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط