: امروز : یکشنبه ، 06 فروردین 1402 ساعت
Nobat
قابل توجه آزمایشگاههای همکار

٢٤

آذر
1401

قابل توجه آزمایشگاههای همکار

منبع : آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک نور

تغییر تخفیف آزمایش های Gastrin,AEA-IgG,Acetylcholine Receptor Ab,Islet cell Ab,Myositis Ab panel,Anti Neuronal Ab(autoimmne encephalitis),Chlamydia T.Ab (IgG) ,Chlamydia T.Ab (IgM),NMO Ab(IgG)

همکارگرامی به آگاهی می رساند،تخفیف آزمایش های زیر تا آگهی پس از این به شرح زیر می باشد:
Gastrin 0%
AEA-IgG 10%
Acetylcholine Receptor Ab 10%
Islet cell Ab 10%
Myositis Ab panel 0%
Anti Neuronal Ab(autoimmne encephalitis) 0%
Chlamydia T.Ab (IgG) ,Chlamydia T.Ab (IgM) 10%
NMO Ab(IgG) 10%
   میانگین نظرات : 0 - 0 نفر امتیاز داده اند

نویسنده :
0 نظر برای این مطلب وجود داردمطالب مرتبط